This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Zdzieszowice commune (Poland)

Krapkowice county, Opolskie Vojvodship

Last modified: 2018-12-15 by rob raeside
Keywords: zdzieszowice |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrors

[Zdzieszowice commune flag] image by Jarig Bakker, 24 Feb 2008
adopted ? See also:

Zdzieszowice commune flag

Here is the flag of Zdzieszowice city and commune, in Krapkowice county, Opolskie vojvodship, as presented at the commune's website.
Flagdescription: three vertical stripes yellow - red - white. Old German name: Deschiwitz.
Jarig Bakker, 24 Feb 2008

Zdzieszowice commune Coat of Arms

[Zdzieszowice coat of arms] image by Jarig Bakker, 24 Feb 2008

Arms: per fess a) azure a medal argent, b) or, something noir (Polish: Herb miasta Zdzieszowic jest herbem dwudzielnym w pas.
W polu górnym błękitnym, miniatura górnośląskiegom krzyźa powstańczego, z białym orzełkiem w środku.
W polu dolnym źółtym, czarny zarys miejscowych Zakładów Koksowniczych.)
On the medal center is a kind of cape folding an escutcheon with a black cross on white; there are three dates on the medal: left 1919, right 1920, and bottom 1921.
Jarig Bakker, 24 Feb 2008

It is a medal commemorating Upper Silesian Uprisings seeking the incorporation of the greater part of Upper Silesia into Poland during hotly contested and manipulated plebiscites in the area in 1919-21 period.
In the center of the medal is the Polish white eagle.
Lower part of the Coat of Arms shows the black outline of the local coal-processing plant.
Chrystian Kretowicz, 28 Feb 2008