This page is part of © FOTW Flags Of The World website

New Democracy Party, Romania

Partidul Noua Democraţie

Last modified: 2015-07-28 by alex danes
Keywords: partidul noua democraţie |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsSee also:


Description of the flag

The PND (Partidul Noua Democraţie = New Democracy Party) is a small party without parliamentary representation. The symbol is described in articles 3 and 4 of the statute [http://nouademocratie.3x.ro/statut.doc]:
"Articolul 3 - Însemnul partidului
Însemnul electoral al Partidului Noua Democraţie constă întřun ceas, de formă rotundă, aşezat pe un suport, ale cărui ace indică ora nouă fix. În interiorul cadranului ceasului, în partea de jos, sunt inscripţionate iniţialele partidului: PND. Însemnul partidului se utilizează alb-negru sau color: fondul interior al siglei este galben, iar conturul, acele ceasului şi scrisul albastre.
Articolul 4 – Semnul electoral
Însemnul partidului (sigla) este folosit ca semn electoral."
My translation:
Art. 3 - Symbol of the party
The electoral symbol of the New Democracy Party consists of a clock of round shape on a support, the hands indicating 9 o'clock fixed. Inside the clock face, in the bottom part, the initials of the party - PND - are inscribed. The symbol of the party is used in black-and-white or in colour: the interior field of the symbol is yellow, while the contours, the hands of the clock and the inscription are blue.
Art. 4 - Electoral symbol
The symbol of the party (logo) is also used as electoral symbol.

Unfortunately, I have only a low-quality photo of the flag [http://nouademocratie.3x.ro/me4.jpg], so I refrain from drawing it. The flag is yellow, shows the party name in blue at the top, and presumably the party symbol in the center.

Marcus E.V. Schmöger, 14 January 2007