This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Union for Romanian Reconstruction, Romania

Uniunea pentru Reconstrucţia României

Last modified: 2015-07-28 by alex danes
Keywords: uniunea pentru reconstrucţia româniei |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsSee also:


Description of the party

The URR (Uniunea pentru Reconstrucţia României = Union for Romanian Reconstruction) was a small party without parliamentary representation. In 2004 it was absorbed by the PNT-CD. The symbols are described in article 2 of the statute; the appendix contains images [1]:
"Semnul permanent al partidului este reprezentat de denumirea completă (scrisă cu caractere majuscule albe) şi abreviată (scrisă cu caractere majuscule, portocalii cu contur alb), împreună cu o casă (corp portocaliu cu geamurile, uşa şi conturul albe) situată în partea dreaptă-sus, elemente încadrate într-o elipsă albastră înclinată la 30 de grade suprapusă parţial peste o altă elipsă portocalie înclinată la 170 de grade. Culorile utilizate în semnul permanent sunt alb, portocaliu (cod RGB [255, 102, 000], cod PANTONE [Orange 021], cod CMYK [0,70,100,0] şi albastru (cod RGB[0,0,153], cod PANTONE [Blue 072], cod CMYK[100,90,0,0]). Semnul permanent al partidului este înfăţişat în Anexa 1.
Semnul electoral al partidului este reprezentat de denumirea abreviata a partidului - URR - împreună cu o casă situată în partea dreaptă-sus a acesteia, amândouă în culoare neagră, încadrate într-o elipsă albă înclinată la 30 de grade, înscrisă într-un pătrat negru, aşa cum este înfăţişată în Anexa 2."

My translation:
The permanent symbol of the party consists of the full name (written in white upper-case letters) and the abbreviated name (written in upper-case letters, orange with blue contours), together with a house (body orange, windows, door and contours white), situated in the upper right part, the elements surrounded by a blue ellipse inclined 30 degrees, partially overlapping another orange ellipse inclined 170 degrees. The colours used in the permanent symbol are white, orange (RGB 255/102/0, PANTONE Orange 021, CMYK 0/70/100/0) and blue (RGB 0/0/153, PANTONE Blue 072, CMYK 100/90/0/0). The permanent symbol of the party is depicted in appendix 1.
The electoral symbol of the party consists of the abbreviated name of the party - URR - together with a house situated in the upper right part, both of them in white colour, surrounded by a white ellipse inclined 30 degrees, inscribed into a black square, as depicted in appendix 2.

Sources:
http://www.urr.ro/ro/documente/statutul-partidului.shtml#I
http://www.urr.ro/ro/documente/statutul-partidului.shtml#anex1

Unfortunately, I do not have any knowledge about the party flag.

Marcus E.V. Schmöger, 16 January 2007