This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Pervomayskiy Rayon, Altay Territory (Russia)

Last modified: 2021-07-17 by valentin poposki
Keywords: pervomayskiy rayon | altay kray |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsPervomayskiy Rayon image located by Valentin Poposki, 26 February 2020
See also:

2009 Flag

Pervomayskiy Rayon has official coat of arms and flag. The coat of arms was adopted on 31.10.2006. The first flag was adopted on the same date. However, three years later, the flag was changed, and the new flag was adopted on 21.12.2009.

The rayon has 18 Village Councils: Akulovskiy, Bayunovoklyuchevskiy, Berezovskiy, Bobrovskiy, Borovikhinskiy, Zhilinskiy, Zhuravlikhinskiy, Zudilovskiy, Logovskoy, Novoberezovskiy, Pervomayskiy, Povalikhinskiy, Rasskazikhinskiy, Sannikovskiy, Severnyy, Sibirskiy, Solnechnyy, and Sorochelogovskoy village council. None of them have official symbols, as far as I know.

Valentin Poposki, 26 February 2020


2006 Flag

Pervomayskiy Rayon image located by Valentin Poposki, 26 February 2020


Arms

Pervomayskiy Rayon image located by Valentin Poposki, 26 February 2020