This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Shchuchyn District (Grodno, Belarus)

Last modified: 2023-06-03 by zachary harden
Keywords: belarus | shchuchyn | grodno | hrodno |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsimage by Tomislav Šipek, 21 December 2019See also:


The Flag

The flag of Shchuchyn ans Shchuchyn is a banner of arms.
Tomislav Šipek, 22 December 2019


Villages


Zheludok; image located by Valentin Poposki, 9 March 2020


Ostrino; image located by Valentin Poposki, 3 March 2020

The rayon has 11 Village Councils: Vasilishkovskiy, Dembrovskiy, Zheludokskiy, Kamenskiy, Lyadskiy, Mozheykovskiy, Orlevskiy, Ostrinskiy, Pervomayskiy, Rozhankovskiy, and Shchuchinskiy village council. Zheludokskiy (Urban Settlement of Zheludok) has coat of arms and flag, adopted on 14.06.2007. Ostrinskiy (Urban Settlement of Ostrino) has coat of arms and flag, adopted on 14.06.2007.
Valentin Poposki, 9 March 2020